Ateneum - Studiecentrum och studenthem

Ateneum är ett studiecentrum och studenthem för kvinnor. Det bildades 1996 med Stiftelsen Ateneum som huvudman.

Ateneum vill främja en utbildning som berör alla dimensioner av människans liv. Syftet är att hjälpa henne att utvecklas till en helgjuten person med integritet. Denna utbildning, som bygger på den kristna människosynen, understryker bland annat vikten av att ta ansvar för sitt liv, hysa en djup respekt för andras frihet, ha en öppen attityd gentemot andra och deras åsikter samt att genom dialog berika och låta sig berikas av andras idéer.