Andliga aktiviteter

Betraktelser

Betraktelse hålls på torsdagar kl. 18:00 av en präst i kapellet. Meningen är att man med hjälp av hans ord och i Guds närvaro betraktar någon aspekt av tron eller scen ur evangeliet och genom detta uppmuntras till att fatta föresatser för sitt eget inre liv.

Reträtter

Vad är en reträtt:
En reträtt är en tid som man tillbringar borta från de vardagliga sysslorna, stress och hets. Där kan du helt i din egen takt tänka över hur du kan leva i enlighet med din tro som student, på arbetet, i familjen och bland dina vänner. Tillfället till enskild bön och inre samling under reträtten hjälper dig att, i ljuset av Guds kärlek, betrakta olika aspekter i ditt liv, lära känna dig själv bättre och upptäcka hur du kan förbättra dig som människa.

Hur går en reträtt till:
Betraktelser och föredrag leder dig in i den katolska trons mittpunkt. Detta varvas med tid för egen bön och eftertanke, samvetsrannsakan och andra andliga andakter (t.ex. den heliga mässan, rosenkransbönen och korsvägsandakten). Den som vill kan även gå till bikt och/eller få personlig vägledning genom ett enskilt samtal med prästen.

För mer information kontakta: Elisabeth von Waldstein.