Kulturella aktiviteter

Föredrag

Några torsdagar per termin bjuder vi också in föreläsare inom aktuella ämnen för föredrag med efterföljande diskussionsstund.

UNIV

Med utgångspunkt i ett på förhand bestämt ämne ger kongressen möjligheter till ett berikande intellektuellt och kulturellt utbyte mellan ungdomar från hela världen. Samtidigt har deltagarna förmånen att uppleva Stilla veckan och fira påsk i kristenhetens centrum tillsammans med påven och tusentals pilgrimmer från alla världens hörn (se kongressens hemsida). För mer information och detaljer kring resan kontakta någon från husledningen på Ateneum.