Studieaktiviteter

Välkommen till vårt studierum

Du kan studera hos oss alla dagar i veckan mellan klockan 08:00 och 21:30.
I anslutning till studierummet finns ett mindre bibliotek. Du har även möjlighet att koppla upp din egen dator mot vårt nätverk.

Studieteknikkurser

I början på varje termin anordnas studieteknikkurser för både gymnasieungdomar och universitetsstudenter.

Studiehelger

Studiehelger anordnas regelbundet, både på Ateneum och på Surahammars Kursgård, där du i lugn och ro kan koncentrera dig på dina studier i en inspirerande miljö.

För mer information kontakta: Elisabeth von Waldstein.