Vad är Ateneum

Utbildning

På Ateneum ges även möjlighet att fördjupa sig i den kristina tron. Den andliga utbildningen är anförtrodd åt Opus Dei, en katolsk själavårdsinstitution.

Från teori till praktik - omsorg om andra människor

Ateneum vill särskilt framhålla att all utbildning bör förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och återverka på hur vi praktiskt lever våra liv i vardagen och i relation till våra medmännniskor. Ateneum uppmuntrar därför var och en att generöst stå till de andras tjänst och dela med sig av sina kunskaper och färdigheter. Detta kan exemplevis ske genom olika samhälleliga och sociala engagemang, såväl på hemmaplan som internationellt. Intresse för och omsorg om andra utvecklar även den sociala kompetensen och förmågan att vara en god och trofast vän med många människor.

Studier, andra aktiviteter och boende

På Ateneum finner studenter framför allt en stimulerande och trivsam studiemiljö och en atmosfär som genomsyras av omsorg om de andra. I övrigt anordnas en rad aktiviteter för såväl barn och ungdomar som vuxna, såsom studieteknikkurser, volontärprojekt, studiecirklar, musikaliska aktiviteter, sportaktiviteter, utflykter samt diverse andra kulturella och andliga aktiviteter. Ateneum erbjuder även ett begränsat antal studentrum som inkluderar helpension samt vissa hushållsnära tjänster. De studenter som inte bor på Ateneum har möjlighet att stanna för lunch och middag till studentvänliga priser.