#Boende #Plugg #Utveckling

Ateneum är ett studenthem för kvinnor som erbjuder boende till universitets- och högskolestuderande.

Du är också välkommen till vårt studierum alla dagar i veckan mellan klockan 08:00 och 21:30. I anslutning till studierummet finns ett mindre bibliotek och har även möjlighet att koppla upp din egen dator mot vårt nätverk.

Kulturella aktiviteter

Ateneum vill främja en utbildning som berör alla dimensioner av människans liv. Syftet är att hjälpa henne att utvecklas till en helgjuten person med integritet. Denna utbildning, som bygger på den kristna människosynen, understryker bland annat vikten av att ta ansvar för sitt liv, hysa en djup respekt för andras frihet, ha en öppen attityd gentemot andra och deras åsikter samt att genom dialog berika och låta sig berikas av andras idéer.

Volontärarbete

Besöka sjuka, gamla och ensamma människor samt organisera volontärarbete utomlands;
att ge av tiden till någon som behöver lite hjälp eller bara sällskap och uppmuntran är ett enkelt men mycket värdefullt sätt att vara medmänsklig.

Andliga aktiviteter

På Ateneum ges även möjlighet att fördjupa sig i den kristna tron. Den andliga utbildningen är anförtrodd åt Opus Dei, en katolsk själavårdsinstitution.