Kulturella aktiviteter

LinkedIn

Steffi Anniefred

20:00-21:00 samtal/föredrag med f.d. HRIT analyst på LinkedIn.

25
februari

Sociala medier: fälla eller möjligheter?

Konferens för ungdomar 15 – 25 år

CHARLOTTA SMEDS (ansvarar för den skandinaviska redaktionen på Vatican News)

Tid 10.30 – 13.00
(kaffe serveras kl 10.00)

16
nov 2019

Kammarmusikkonsert

Violin: Ann Wallström, cello Elisabeth v Waldstein, piano Amy Muller

kl 19.00

11
okt 2019

Gud, du och evangelierna

Om att läsa och förstå Nya Testamentet.

M A R I A   B Ä Ä R N H I E L M – Kl 18.30

12
mars 2019

EVANGELISERING

Vill du hjälpa?

ATENEUM – Kl 10.30 – 12.00

23
feb 2019

Min väg till Kyrkan

U L F   S A M U E L S S O N – Kl 18.30

21
feb 2019

Ekumenik i Sverige

Från ett katolskt perspektiv.

N A U S I K A A    H A U P T – Kl 18.30

22
jan 2019

LIVSVAL

“… Att så många som möjligt, mammor och pappor, ska göra livsbejakande val, både för de ofödda barnen och för sitt eget liv.”
Torsdagen 18 oktober kl 18.30

MALIN SCHELIN

18
okt 2018