Volontärarbete


Besöka sjuka, gamla och ensamma människor

Att ge av sin tid till någon som behöver lite hjälp eller bara sällskap och uppmuntran är ett enkelt men mycket värdefullt sätt att vara medmänsklig. Erfarenheten visar dessutom att när vi är generösa mot andra får vi också mycket tillbaka.
Vill du besöka någon som är äldre, ensam eller behöver hjälp?